Martina Klasića 16, Vrdnik, Srbija +381 22 21 55 333 rezervacije@hotelpremier.rs

Indikacije

Hotel Premier Aqua, Banja Vrdnik, Vrdnik, Wellness and Spa, bazeni, termalna voda, Smestaj, Apartmani

* Degenerativne bolesti

* Zapaljenski reumatizam u fazi remisije

* Lečenje i prevencija osteoporoze

* Stanja nakon povreda koštano- ligamentarnog aparata

* Stanja nakon povreda mišićno-skeletnog sistema

* Postraumatska i postoperativna stanja lokomotornog sistema

* Postoperativna rehabilitacija nakon operacije kičmenog stuba

* Rehabilitacija neuroloških pacijenata (stanja nakon moždanog udara)

* Neurološke komplikacije diabetesa (polyneuropathia)